DD_belatedPNG.fix('div, ul, img, li, input , p, h1, h2, h4, h3, span, a'); var showeffect = ""; {showeffect = "fadeIn"} jQuery(document).ready(function($) { $("img").lazyload({ placeholder: "/style/grey.gif", effect: showeffect, failurelimit: 10 }) });
首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频

时局

旗下栏目: 国际 国内 时局 热评

54岁马拉多纳又当爹! 瞒着妓女女友跟前女友生娃

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2014-02-12
摘要:这个出人意料的新闻是阿根廷记者文图拉在Intruso节目里披露的。文图拉在节目里说,马拉多纳还不知道此事已经公开,他还拒绝从维罗尼卡口中证实此事。此前马拉多纳已经吃了年轻女友奥莉娃的闭门羹,现在他还要前往迪拜告诉后者上述坏消息,并请求后者让他去探
这个出人意料的新闻是阿根廷记者文图拉在“Intruso”节目里披露的。文图拉在节目里说,马拉多纳还不知道此事已经公开,他还拒绝从维罗尼卡口中证实此事。此前马拉多纳已经吃了年轻女友奥莉娃的闭门羹,现在他还要前往迪拜告诉后者上述坏消息,并请求后者让他去探望他的第五个孩子。
 
奥莉娃比马拉多纳小32岁,此前《太阳报》曾披露说,奥莉娃的真实身份其实是一名妓女,她每个月可以从马拉多纳那里拿到2万5000欧元的报酬。
责任编辑:admin
var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'};
//滚动新闻 var speed = 20; var sTap = document.getElementById("scroll_cnt"); var sTap1 = document.getElementById("sn_list1"); var sTap2 = document.getElementById("sn_list2"); sTap2.innerHTML = sTap1.innerHTML; var marqueen = function(){ if(sTap2.offsetWidth - sTap.scrollLeft <= 0){ sTap.scrollLeft -= sTap2.offsetWidth; }else{ sTap.scrollLeft++; } }; var marTimer = setInterval(marqueen,speed); sTap.onmouseover = function(){ clearInterval(marTimer); } sTap.onmouseout = function(){ marTimer = setInterval(marqueen,speed); }